จี้&เข็มกลัดเพชร

 code OB004

จี้และเข็มกลัดโบว์ฝังเพชรทองงคำขาว

Diamond 5.58 carat

WG 29.6g

Price288,000

จี้&เข็มกลัดเพชร

จี้มาคีย์ประดับเพชร

จี้มาคีย์ประดับเพชร

Diamond 0.80 carat

WG 1.7g

Code : P01649
Price : 80,000
P01649